ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Περίοδος Καλλιέργιας

Προϊόν

Δόση / 100L

Μετά την μεταφύτευση και
κατά την βλαστική ανάπτυξη

Gel NPK 23-23-23+TE

200 ml

Micros S

100 ml

Amino 60

100 ml

Καλύτερη ανθοφορία και δέσιμο καρπού

QuelAmin24

200 ml

Boro

100 ml

QuelGreen

100 ml

Ανάπτυξη καρπού

Gel NPK 13-40-13+TE

150 ml

Calci Plus

300 ml

Ωρίμανση καρπού

Max

150-300 ml

FosK50

200 ml

Πλήρης ωρίμανση

Max

150-300 ml

Gel NPK 13-13-47+TE

200 ml

ΡΙΖΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Περίοδος Καλλιέργιας

Προϊόν

Δόση / στρ / καλ περίοδο

Μετά την μεταφύτευση

Micro Star

4 – 6 Kg

Φυσική άμυνα και βλαστική ανάπτυξη

Fos Cu

500 ml

Vitalim Forte

2.5 L

Ανάπτυξη καρπών

Crystal NPK 15-5-30+TE

10 Kg

Vitalim Forte

2.5 L

SorbCa

10 L

Ωρίμανση καρπών

Humic Gold

300 gr

Gel NPK 13-13-47+TE

7.5 L


Technical Sheet